HİSAR OKULLARI BAĞIŞ FORMU

HİSAR EĞİTİM VAKFI
Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, tüzel kişiler için kurumlar vergisi beyannamesinde, gerçek kişiler için de gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilecektir.

Hisar Eğitim Vakfı'na online olarak kredi kartı ya da banka EFT/ havale yolu ile bağışta bulunabilirsiniz.

Kredi kartı ile yapılacak bağışlar için aşağıdaki form üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Banka EFT/ havale yolu ile yapılacak bağışlarda, aşağıdaki formda yer alan ilgili bölüme dekontun yüklenmesi gerekmektedir.
HİSAR EĞİTİM VAKFI

Bağışçı Bilgileri

Hisar Okulları Fonları Bağış Bilgileri

Adına Kart Düzenlenen Kişi/Kişiler (1 Kart bedeli en az 25 TL dir)

Adına Kart Düzenlenen Kişi/Kişiler (1 Kart bedeli en az 25 TL dir)

Adına Kart Düzenlenen Kişi/Kişiler (1 Kart bedeli en az 25 TL dir)

Adına Kart Düzenlenen Kişi/Kişiler (1 Kart bedeli en az 25 TL dir)

Adına Kart Düzenlenen Kişi/Kişiler (1 Kart bedeli en az 25 TL dir)

Adına Kart Düzenlenen Kişi/Kişiler (1 Kart bedeli en az 25 TL dir)